đầm lầy cá sấu

Đầm lầy cá sấu

Khác với các trại nuôi sấu tại Việt Nam, cá sấu tại Vàm Sát được nuôi theo mô hình bán hoang dã độc đáo và tự nhiên. Và được gọi là đầm lầy cá sấu. Đặc biệt là 32 con cá sấu Xiêm Vàm Sát (giống cá nước ngọt trên thế … Đọc tiếp