Đây là bảng giá các dịch vụ của khu du lịch sinh thái Vàm Sát 2019. Bao gồm giá vé tham quan, canoe, xuồng điện, dịch vụ lưu trú, cắm trại…

One thought on “Bảng giá dịch vụ”

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: